close

Welsh

Join

Please log in to join this organisation.

Croeso i Cymdeithas Cymraeg UEA!

 

Croeso i'n tudalen SU! Rydym yn cymdeithas newydd i'r prifysgol hwn, ac yn gobeithio dod â phawb ynghyd i fwynhau diwylliant Cymru! Mae croeso i bawb, dim ots pa gwlad neu iaith rydych yn eu siarad. Eleni rydym yn gwahoddi pawb i'w gymryd rhan yn ein digwyddiadau gwahanol ynghyd a'r flwyddyn, fel, mwynhau gwylio gemau rygbi, dathlu Dydd Gwyl Dewi, ac cynnal Eisteddfod ein hunan (does yna ddim rhaid iddo chi gallu canu!). Hefyd, digwyddiadau fel mynd i tafarndai gwahanol wrth gwrs.

Mae'r gymdeithas Gymreig yn llawn hwyl a sbri, gyda phobol glên a chyfeillgar! Dewch yn lli i fwynhau, ac rydym methu disgwyl cyfarfod eu'n aelodau newydd.

 

Welcome to the UEA Welsh Society!

 

Hello and welcome to our SU page! The Welsh society welcomes everyone to join, no matter which country you are from or the language that you speak. As long as you have a love for Welsh culture and want to make new friends, then this is the society for you! This year, we aim to host many events, such as watching this year's season of rugby games, celebrating our patron saint on St David's day, and hosting our very own Eisteddfod (don't worry you don't need the ability to sing) as well as the traditional pub crawls and socials of course.  

We are a society full of fun, welcoming and friendly people who can't wait to meet all of our new members! 

 

((Credit to Fern Hinton for the Welsh Soc Logo))

 

Committee Members:

President - Will Farndon 

Vice president - Gwenllïan Mai Roberts

Union Rep - Corey Williams

Social Sec - Adam Musgrove 

Health and Safety Officer - Fern Hinton

Equality and Diversity Officer - Fern Hinton

Treasurer - Aaron Lee

Secretary -  Cai Beacham     

 

-->